O31 Organisationsenhet

Publicerad den 2021-04-20
Patrik Hallén


Specialiserad funktionell indelning inom en organisation, även kallad avdelning.

Beskrivning

Vanligen har varje organisationsenhet sin egen chef och rapporteringsstruktur. 

Källa: Businessdictionary.com


Exempel

  • Ekonomiavdelningen 
  • Marknadsföringsavdelningen
  • Produktionsenhet A