O32 Verksamhetsroll

Publicerad den 2021-04-20
Patrik Hallén


Tilldelat ansvar på organisationsnivå för att utföra en viss uppgift.

Beskrivning

En organisationsgrupp eller organisationsenhet som tilldelas en verksamhetsroll är ansvarig för utförandet av en viss uppgift.

Uppgiften kan även gälla delegering och kontroll av utförandet.

Verksamhetsrollen är även användbar för att beskriva ansvar och samverkan mellan olika organisationer.


Exempel

Exempel på verksamhetsroller är Ekonomi, Leverantör, Producent och Nämnd.