O51 Befattning

Publicerad den 2021-04-20
Patrik Hallén


Officiellt ansvarsområde avsedd för en person, även kallad "tilldelad tjänst”.

Beskrivning

En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisations-hierarki. En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar.


Exempel

Exempel på befattningar är Ekonomiadministratör, Projektledare och Kommundirektör