O53 Person

Publicerad den 2021-04-20
Patrik Hallén


En fysisk person, en människa.

Beskrivning

Med person avses INTE juridisk person, d v s en organisation. Denna modelleras istället som O11 eller O21.

Exempel

Exempel på en person är Anders Andersson.