O03 Roll (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Ansvaret för att utföra en aktivitet som tilldelas en aktör.

Core vs Extended

 Referens till standard

SKL/Inera:  Har Roll med samma innebörd. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Har objekt med en mer generell innebörd (Business Role).. 

TOGAF: Har objekt med en mer generell innebörd (Role)..