O22 Intressentgrupp

Publicerad den 2021-03-19
Patrik Hallén


Grupp av personer eller organisationer som har likartade intressen i utfallet av verksamheten.

Beskrivning

Vanligaste användningen i standardramverk är som "Intressent", men används även för att beskriva de viktigaste partnerskapen som stödjer en affärsmodell.

Exempel

Exempel på intressentgrupper:

  • Aktieägare
  • Styrelsen
  • Myndigheter
  • Bolagsledning
  • Anställda
  • Partners
  • Leverantörer
  • Kunder

Länkar

Affärsmodellkarta (AMK)