O01 Organisationsenhet (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


Specialiserad funktionell indelning inom en organisation eller division. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även olika grupperingar i organisationen, från affärsområde ner till mindre grupper/team.

Core vs ExtendedBeskrivning

Vanligen har varje organisationsenhet sin egen chef och rapporteringsstruktur.

Referens till standard

SKL/Inera:  Har Organisationsenhet med samma innebörd. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Saknar Organisationsenhet specifikt, men använder istället Aktör (Business Actor) i vidare bemärkelse. 

TOGAF: Har objekt med samma innebörd (Organization Unit).