O02 Aktör (C)

Publicerad den 2019-01-10
Patrik Hallén


En organisation, del av organisation eller person som kan agera i en roll. 

Core vs ExtendedBeskrivning

Befattning, synonym för "tilldelad tjänst". En befattning är en organisationsenhet avsedd för endast en person. En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisationshierarki. En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar som den som innehar befattningen tilldelas.

Referens till standard

SKL/Inera:  Har Aktör med samma innebörd. Definition: Ännu ej fastslagen.

Archimate: Har objekt med en mer generell innebörd (Business Actor).. 

TOGAF: Har objekt med en mer generell innebörd (Actor)..