D22 Dataflöde

Publicerad den 2019-09-19
Patrik Hallén


Sekvens av datatransformationer.

Beskrivning

Sammanhållet flöde av data som transformeras i t ex en ETL-process eller från källsystem till ett masterdatasystem.