Applikationsflödesbeskrivning 1 (AFB-1)
Patrik Hallén den 2021-04-14

Applikationsflödesbeskrivning 1 (AFB-1)

En visuell beskrivning av hur det är tänkt att applikationerna på modulnivå ska utbyta information med varandra. Beskrivningen är förenklad i syfte att beskriva krav på informationsutbyte. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Logisk applikationsbeskrivning (LAB)
Patrik Hallén den 2021-04-08

Logisk applikationsbeskrivning (LAB)

En visuell beskrivning av ett önskat målläge med den funktionalitet som en logisk applikation bör ha uttryckt i form av verksamhetsfunktioner. Läs mer här. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Implementeringsmodell (ImpM)
Patrik Hallén den 2019-06-19

Implementeringsmodell (ImpM)

En visuell beskrivning av innehållet i en release som visar vilka sprintar som ingår. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)
Patrik Hallén den 2019-05-23

Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss applikationsmodul är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Integrationsbeskrivning (IB)
Patrik Hallén den 2019-05-23

Integrationsbeskrivning (IB)

En visuell beskrivning av hur applikationsmodulerna är integrerade med varandra, både inom en viss applikation och mellan applikationer. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén