Logisk applikationsbeskrivning (LAB)

Publicerad den 2019-05-23
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av vilken funktionalitet som en applikation ska ha uttryckt i form av funktioner som verksamheten behöver. Beskrivningen kan vid behov även visa hur informationen förädlas med hjälp av dessa förmågor.

Användning

LAB-vyn används för att beskriva en funktionell avgränsning för en applikation. Den utgör därmed grund för en funktionell kravställning avseende uppdelning i moduler och gruppering av funktionalitet.

Tillvägagångssätt

  1. LAB-vyns omfattning motsvarar vanligen en logisk applikation  (nivå 2)
  2. Själva modellen är enkel att skapa. Utmaningen är att göra den underliggande analysen i form av en logiskt uppbyggd arkitektur för information och funktionalitet, även kallad Stadsplan IT.
  3. De logiska applikationerna identifieras vanligen genom en verksamhetsanalys utifrån ett tjänsteorienterat flöde av information och verksamhetsfunktioner (på nivå 3).