Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

Dimensioner (lager)

Dimensioner (lager)

För att representera olika dimensioner och kunna förflytta fokus till specifika aspekter är Prime Archs ramverk uppbyggt på 6+1 lager, där varje lager representerar en logiskt sammanhållen aspekt av verksamheten.

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

2020-05-10: Analys - C4-modellen och Prime Arch

C4-modellen är tilltalande i flera avseenden. Den är en bra utgångspunkt för applikationsmodellering med reservation för att det kan bli lite för mycket av en kodbeskrivning på detaljerad nivå snarare än en funktionell beskrivning.

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

2020-02-16: Simbanor på nivå 4

Prime Arch har fått en vytyp till på nivå 4. Genom att kombinera värdeflödet i standardnotationen i Prime Arch med simbanor på samma sätt som i BPMN och UML kan man skapa tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer.

Simbanor på nivå 4

Simbanor på nivå 4

Varken BPMN eller UML har någon specifik notation för modellering på nivå 4 utan bägge använder sin standardnotation med simbanor. Med "större" processer blir behovet av att visa utbyten av meddelanden mellan aktörer viktigare.

2019-11-22: Symboler för utskrift

2019-11-22: Symboler för utskrift

Nu finns de stilrena Prime Arch-symbolerna som workshoplappar. Enkelt att skriva ut och skära till. Spar på miljön och plasta in dem för återanvändning många gånger om.

En introduktion till Enterprise Architecture

En introduktion till Enterprise Architecture

Den bästa beskrivningen av EA, vad det är och varför det är viktigt, har vi hittat på Youtube. Skaparen heter Gerben Wierda och han skapade denna tillsammans med mediabyrån New Narrative.