Osterwalders Business Model Canvas och Prime Arch

Osterwalders Business Model Canvas och Prime Arch

Business Model Canvas (BMC) är ett populärt sätt att beskriva en affärsmodell för en verksamhet. "Canvasen" är en ensidig beskrivning, ofta i storformat, som utvecklats av Alexander Osterwalder.

Processhierarkin i olika standarder

Processhierarkin i olika standarder

I flera arkitekturramverk finns det endast ett metaobjekt som representerar process (t ex ArchiMate och AG, Arkitekturgemenskapen). Oavsett hur stort eller litet objektet är så används samma objekt. Det kan förefalla enkelt att slippa hålla reda på olika objekt, men i praktiken är det tvärtom.

Atlassian och Prime Arch

Atlassian och Prime Arch

Atlassian är ett autralisensiskt programvaruföretag som är ledande inom utveckling av programvaror för mjukvaruutveckling, projektledning och samarbete.

Scrum och Prime Arch

Scrum och Prime Arch

Ken Schwaber är en av skaparna av Scrum och han har bildat Scrum.org för att hjälpa individer och team att lösa komplexa problem.

Azure / CMMI och Prime Arch

Azure / CMMI och Prime Arch

Microsoft har i Azure Devops byggt in stöd för att kunna arbeta med olika standarder såsom i allmänhet samt Scrum och CMMI.

SAFe och Prime Arch

SAFe och Prime Arch

SAFe (Scaled Agile Framework) är standard för agil utveckling som har fått stor spridning världen över med cirka 30% marknadsandel (källa: Wikipedia) . Det kritiseras ibland för att vara alltför hierarkiskt uppbyggt och oflexibelt - något vi väljer att inte kommentera. Men just den hierarkiska uppbyggnaden gör det enklare att jämföra SAFe med traditionella EA-ramverk.

Program Increment i SAFe

Program Increment i SAFe

Många organisationer använder SAFe i sitt utvecklingsarbete och en central del i planering och genomförandet av arbetet är Program Increment.

Vad är en metamodell?

Vad är en metamodell?

Det blir allt vanligare med frågor om metamodellen bakom Prime Arch & mer grundläggande frågor om vad en metamodell är för något och vad man ska ha den till En modell är en förenklad beskrivning av den verkliga världen, d v s den är en abstraktion av fenomen som finns runt omkring oss.

6 regler som  styr mot en bra datarkitektur

6 regler som styr mot en bra datarkitektur

I en digital era är data en viktig företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att bl.a stödja effektiva affärsprocesser. I den digitala eran är data lika viktig som någon annan företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att stödja effektiva affärsprocesser, säkerställa datakvalitet och möjliggöra snabba, datadrivna beslut. Varje komponent i denna arkitektur måste vara utformad med omsorg, och för detta finns ett antal grundläggande regler som hjälper organisationer att navigera genom komplexiteten. Nedan följer en genomgång av sex sådana regler och de överväganden som ligger till grund för dem.