Azure / CMMI och Prime Arch

Publicerad den 2022-01-10
Patrik Hallén

Microsoft har i Azure Devops byggt in stöd för att kunna arbeta  med olika standarder såsom i allmänhet samt Scrum och CMMI.

I vår analys har vi valt CMMI då Scrum finns med i en separat analys (se Scrum och Prime Arch) och CMMI är ett bra komplement.

Kort om CMMI: En nackdel är att det är svårt att hitta konkreta referenser till hur CMMI ser på implementering. Det material som finns är från Microsoft och Azure Devops vilket  innebär att vi får utgå från deras tolkning av CMMI-standarden.

Azure Devops uppsättning av objekt för hantering av Product Backlog enligt CMMI ser ut så här:Som framgår ovan används tre objekt för "backlog": Epic, Feature och Requirement. Definitioner av dessa saknas, utan dokumentationen är praktiskt orienterad med fokus på hur man arbetar i Azure Devops.

Task är konkreta arbetsuppgifter som ska utföras vilket inte är en del av leverabelstrukturen.

Vi tar med oss följande objekt i den fortsatta analysen:

  • Epic
  • Feature
  • Requirement

För att komma vidare i analysen krävs en jämförelse av andra etablerade standarder såsom Atlassian och Scrum. Resultatet av den samlade analysen beskrivs i artikeln "Implementeringshierarkin i olika standarder".