D01 Data (C)

D01 Data (C)

Information i realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem. Beskrivning

D21 Datagrupp

D21 Datagrupp

En gruppering av datakomponenter i syfte att skapa översikt och struktur. Beskrivning

D31 Datakomponent

D31 Datakomponent

En sammanhängande samling av data som är en del av en applikation. Beskrivning

D32 Data-artefakt

D32 Data-artefakt

En fysisk bit av data som används i en systemutvecklingsprocess eller vid installation och drift av ett IT-system. Beskrivning

D41 Dataobjekt

D41 Dataobjekt

Logisk gruppering av data som representerar vy av informationsobjekt. Beskrivning

D42 Datatjänst

D42 Datatjänst

En tjänst som exponerar automatiserade datarelaterade funktioner/uppgifter. Exempel:

D51 Dataentitet

D51 Dataentitet

En abstraktion av den fysiska implementationen av en eller flera datatabeller. Beskrivning

D52 Dataterm

D52 Dataterm

Begrepp som används i implementering av information. Beskrivning

F01 Förmåga (C)

F01 Förmåga (C)

Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förmågeflöde och Funktionellt krav. Core vs Extended

F02 Funktion (C)

F02 Funktion (C)

En gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat. Core vs Extended

F11  Förmågeområde

F11 Förmågeområde

En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur. Beskrivning

F21 Verksamhetsförmåga

F21 Verksamhetsförmåga

En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter i enlighet med vision och mål. Beskrivning

F22 Förmågeflöde

F22 Förmågeflöde

En specifik uppsättning av operationella förmågor eller verksamhetsfunktioner som samverkar för att åstadkomma ett resultat. Beskrivning

F31 Operationell förmåga

F31 Operationell förmåga

En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter på ett effektivt sätt. Beskrivning

F32 Verksamhetsfunktion

F32 Verksamhetsfunktion

Gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat. Beskrivning

I01 Information (C)

I01 Information (C)

Fakta om någon eller något som är av betydelse för verksamheten. Beskrivning

I03 Begrepp (C)

I03 Begrepp (C)

Ord som används av verksamheten för att beskriva verksamheten. Beskrivning