S01 Vision (C)

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallén


En önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förväntan, Drivkraft, Strategi, Erbjudande och Nytta.

Core vs ExtendedBeskrivning

Visionen beskriver den bild som vi ständigt strävar mot, en önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till. Visionen beskrivs ofta som ”målet om 100 år”.

Ett annat sätt att beskriva visionen är att jämföra den med andra målbilder där de kortsiktiga målen är ”skogsdungen där framme”, de långsiktiga målen är ”bergen i fjärran” och att visionen är ”stjärnan i horisonten”. Vi drar oss dit och vi vill dit, men det är alltid en bit kvar. Visionen beskriver vad vi vill ska uppnås, ett framtida tillstånd. Visionen behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet. Till skillnad från mål, behöver en vision inte formuleras som mätbar, konkret eller påtaglig. Den används för att peka ut en riktning, medan målet sätter ner flaggan på ett visst avstånd.

Referens till standard

SKL/Inera: Har Vision med samma innebörd. Definition: Framtida idealbild eller tillstånd för en eller flera organisationer att sträva mot.

Archimate: Saknar Vision, men har metaobjekt för Driver, Meaning och Value. 

TOGAF:  Saknar Vision, men har metaobjekt för Driver. 

OMG: Vision är definierad i BMM (Business Motivation Model) med samma innebörd.