S13 Affärsmodell

Publicerad den 2021-03-22
Patrik Hallén


En teoretisk beskrivning av hur ett företag, eller en affärsverksamhet, är tänkt att fungera.

Beskrivning

Affärsmodellen bygger på Alexander Osterwalders Business Innovation Model som är en förenklad beskrivning av hur en verksamhet skapar värde genom sitt erbjudande i en kombination av resurser och marknadsval.

Exempel

Exempel på affärsmodeller:

  • Konsultverksamhet
  • Frisörsalong
  • Förlagsverksamhet