Styrningskarta (SK)

Publicerad den 2021-11-19
Alice Båvner


En visuell beskrivning av hur visionen konkretiseras av mål och affärsidé samt vilka strategier som ska användas för att bidra till att målen uppfylls.

Användning

Styrningskartan används för att visa övergripande hur verksamheten planerar att nå visionen. Styrningskartan används även till att navigera till mer detaljerade modeller av mål och strategier.

Tillvägagångssätt

  1. Placera visionen för vald affärsidé
  2. Placera de mål som konkretiserar visionen
  3. Placera de strategier som bidrar till målen
  4. Koppla strategierna till affärsidén