S21 Mål

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


Uttalande om avsikt eller önskat sluttillstånd för en organisation och dess intressenter, på hög nivå.

Beskrivning 

Beskriver ett tillstånd eller situation när något som eftersträvats är färdigt, uppnått eller klart. Exempel på mål kan vara en implementerad process eller applikation, en destination du kommit fram till, en titel du blivit befordrad till etc. Ett mål sätts ofta på strategisk nivå och bryts därefter ner i taktiska mål som i sin tur bryts ner i operationella mål. 


Exempel

  • Utveckla ett starkt varumärke

  • Tillhandahålla bästa servicenivån i branschen

  • Öka kundnöjdheten

  • Ha fler kunden än konkurrenterna