I01 Information (C)

I01 Information (C)

Fakta om någon eller något som är av betydelse för verksamheten. Beskrivning

I03 Begrepp (C)

I03 Begrepp (C)

Ord som används av verksamheten för att beskriva verksamheten. Beskrivning

I21 Informationsgrupp

I21 Informationsgrupp

En gruppering av informationsobjekt eller entitetsgrupper i syfte att skapa översikt och struktur. Beskrivning

I32 Verksamhetsobjekt

I32 Verksamhetsobjekt

Representationen av ett verkligt föremål som är av betydelse för verksamheten. Beskrivning

I41 Entitetsgrupp

I41 Entitetsgrupp

En gruppering av informationsentiteter i syfte att skapa en effektiv informationsförsörjning och hög informationskvalitet. Beskrivning

I42 Artefakt

I42 Artefakt

Verkligt ting som är betydelsefullt (har ett substantiellt värde) och är påtagligt. Beskrivning

I51 Informationsentitet

I51 Informationsentitet

Inkapsling av information som representerar unikt identifierbar informationsmängd. Beskrivning