P11 Processområde

Exempel på processområden är Ledningsprocesser och Stödprocesser. Processer som skapar värde för slutkund betecknas kärnprocesser och dessa områden namnsätts vanligen med koppling till typ av verksamhet.