I51 Informationsentitet

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


Inkapsling av information som representerar unikt identifierbar informationsmängd.

Beskrivning

En inkapsling av information som representerar en unikt identifierbar informationsmängd med ingående informationsattribut, relationer till andra entiteter samt exempel på förekomster.

Exempel

Exempel på informationsentiteter är Order, Orderrad och Leveransadress.