Verksamhetsbegreppsmodell (VBM)

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En verksamhetsbegreppsmodell beskriver vilka verksamhetsbegrepp som är centrala för verksamheten och hur de förhåller sig till varandra.

Användning

En verksamhetsbegreppsmodell är ett värdefullt redskap för att identifiera och likrikta en verksamhets vokabulär. Den är även en bra utgångspunkt för att hitta kandidater till möjliga informationsentiteter.

Tillvägagångssätt

1. Identifiera centrala verksamhetsbegrepp.
2. Avgör hur dessa verksamhetsbegrepp relaterar till varandra.
3. Dra relationer mellan verksamhetsbegreppen och namnsätt dem.Alternativ för utseende

Verksamhetsbegrepp med relationer sinsemellanVerksamhetsbegrepp grupperade i verksamhetsbegrepp samt artefakt