I42 Artefakt

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


Verkligt ting som är betydelsefullt (har ett substantiellt värde) och är påtagligt.

Beskrivning

Input till eller output från processteg. Svarar på frågan "VARFÖR utförs denna?" Används som "klister" mellan processteg.

Exempel

Exempel på artefakter är Beställning, Avbeställning, Faktura, Betalning, Produkt och Prislista. Specifika Beslut (köpbeslut, produktintresse, föredraget alternativ) Intresse och Preferenser är också giltiga artefakter.