Processflödesmodell 1 (PFM-1)

Publicerad den 2018-07-21
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen visar processteg och artefakter i flöden som visar huvudflödet men även alternativa flöden och felflöden.

Användning

Processflödesmodellen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra processer.

Tillvägagångssätt

1. Modellen kan tas fram på flera sätt: framifrån, bakifrån eller med start mitt i för att sedan bygga på den åt bägge håll.
2. Oavsett startpunkt så är artefakten (värdefull output) nyckeln. Identifiera en artefakt och namnsätt den med substantiv, ibland tillsammans med ett adjektiv. Exempel: ”Leverantörsfaktura” och ”Attesterad leverantörsfaktura”
3. Identifiera vad som krävs för att artefakten ska kunna skapas, vilket är processteget. Namnsätt det med verb och substantiv. Exempel: ”Attestera leverantörsfaktura”.
4. Koppla samman artefakter och processteg. Lägg huvudflödet med fördel längs diagonalen, felflöden uppåt och alternativflöden under huvudflödet.