P31 Process

Publicerad den 2021-05-28
Patrik Hallén


En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder.