Processbeskrivning (PB)

Publicerad den 2019-01-13
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur processerna har grupperats i olika processgrupper i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden.

Användning

Processbeskrivningen används för att navigera till underliggande processmodeller. Den används även som grund för att illustrera hur olika processer samverkar i ett större sammanhang (End-to-End).

Tillvägagångssätt​

1. Lägg ut processgrupperna som en bakgrund.
2. Placera processerna inom respektive processgrupp, gärna enligt en logisk sekvens från vänster till höger.
3. Placera processflödet som en bakgrund för processgrupperna.

En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.
Länkar

Metaobjekt

Processgrupp

Processflöde

Process