P22 Processflöde

Publicerad den 2021-03-19
Patrik Hallén


Gruppering av processer som tillsammans bildar ett flöde.

Beskrivning

Syftet med ett processflöde är att sätta ihop olika processer för att visualisera det värdeskapande flödet, oberoende av tillhörighet i olika processgrupper.

Exempel

Exempel på processflöden är '"Marknadsbehov till Order" och "Order till Betalning" ("Order to Cash").