Affärsmodellkarta (AMK)

Publicerad den 2021-03-16
Patrik Hallén


Affärsmodellen bygger på Alexander Osterwalders Business Innovation Model som är en förenklad beskrivning av hur en verksamhet skapar värde genom sitt erbjudande i en kombination av resurser och marknadsval.

Användning

Affärsmodellen används för att hitta nya sätta att skapa värde i marknaden genom att skapa nya kombinationer av erbjudande, kundrelationer, kundkanaler, kundgrupper och intäktsströmmar. Detta ska helst ske genom att använda de resurser som verksamheten redan nyttjar för andra erbjudanden.

Tillvägagångssätt

  1. Definiera erbjudandet
  2. Definiera kundgruppen/-erna
  3. Definiera kundrelationer och kundkanaler
  4. Definiera intäktsströmmar
  5. Identifiera vilka nyckelresurser som behövs
  6. Identifiera vilka nyckelaktiviteter som behövs
  7. Identifiera vilka nyckelpartners som behövs
  8. Identifiera vilka kostnader som alla resurser drar