X12 Kostnadsstruktur

Publicerad den 2021-03-16
Patrik Hallén


Kostnad som uppstår i verksamhet.

Beskrivning

Kostnadsstrukturen beskriver kostnader som uppstår, vanligen till följd av inköp av varor och tjänster, slitage/värdeminskning på maskiner och inventarier samt löner och sociala avgifter.

Kostnadsstrukturen bör betraktas som en sammansättning av kostnader, t ex så är "personal" en sammansatt struktur av "lön", "reseersättning" och sociala avgifter".

Exempel

  • Personal
  • Lokaler
  • Inköp (av varor och tjänster)
  • Slitage
  • Annonsering