F22 Förmågeflöde

Publicerad den 2021-03-19
Patrik Hallén


En specifik uppsättning av operationella förmågor eller verksamhetsfunktioner som samverkar för att åstadkomma ett resultat.

Beskrivning

Förmågeflödet kan användas till att beskriva en specifik förmågekonfiguration för t. ex. en organisation eller en plats.

Exempel

Exempel på förmågeflöden är:

  • Från intresse till kundleverans (flöde)
  • Finansiell kontroll (flöde)
  • Produktionsförmågor i produktionsanläggning A (gruppering)