K22 Kundgrupp

Publicerad den 2021-03-19
Patrik Hallén


Samling av aktörer som erbjudande verksamhet vill kunna identifiera och vars upplevelser kan planeras, mätas och hanteras.

Beskrivning

Begreppet ska användas i vid bemärkelse, där "kund" betyder att man är intresserad av att kunna mappa upp olika resor som gruppen gör i relationen med företaget i syfte att planera, mäta och hantera deras upplevelser. 

Exempel

  • Personer eller företag som har köpt eller potentiellt kommer att köpa företagets produkter
    • Stora företag med nordisk bas
    • Personer som söker personlig utveckling
  • Anställda
  • Leverantörer
  • Intresseorganisationer
  • Aktieägare

Länkar

Vytyper

Affärsmodellskarta (AMK)

Implementeringsomgivningskarta (ImpOK)

Kundkarta (KK)