O22 Intressentgrupp

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Grupp av personer eller organisationer som har likartade intressen i utfallet av verksamheten

Beskrivning

Vanligaste användningen i standardramverk är som "Intressent", men används även för att beskriva de viktigaste partnerskapen som stödjer en affärsmodell.


Exempel

Exempel på intressentgrupper:

  • Aktieägare
  • Styrelsen
  • Myndigheter
  • Bolagsledning
  • Anställda
  • Partners
  • Leverantörer
  • Kunder