Processmodell (PM)

Publicerad den 2019-01-13
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur processtegen har grupperats i olika processer i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden.

Användning

Processmodellen används för att navigera till underliggande processmodeller. Den används även som grund för att illustrera hur olika processer samverkar i ett större sammanhang (End-to-End).

Tillvägagångssätt​

1. Lägg ut processerna som en bakgrund.
2. Placera processtegen inom respektive process, gärna enligt en logisk sekvens från vänster till höger.
3. Placera processgruppen eller processflödet som en bakgrund för processerna.

En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.