P21 Processgrupp

Publicerad den 2021-04-23
Patrik Hallén


Logisk gruppering av processer som tillsammans skapar ett värde i verksamheten.

Beskrivning

Grupperingen av processer i processgrupper syftar till att skapa ordning och reda, där en process endast ingår i en processgrupp.

Exempel

Exempel på processgrupper är

  • Hantera Ekonomi
  • Planera Verksamhet
  • Sälja vara/tjänst