Processflödesbeskrivning 1 (PFB-1)

Publicerad den 2018-07-21
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan processer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen processgrupper eller ett processflöde. Beskrivningen är förenklad och visar processer och input/output i ett flöde.

Användning

Processbeskrivningen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra processer. Den används också för att navigera till underliggande processmodeller.

Tillvägagångssätt

1. Lägg ut en processgrupp eller processflöde som bakgrund.
2. Placera processerna i den logiska sekvensen från vänster till höger som de samverkar i.
3. Koppla samman processerna med verksamhetsobjekt.

En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett omfattande arbete som sker i workshopform och som berörs separat.