I32 Verksamhetsobjekt

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


Representationen av ett verkligt föremål som är av betydelse för verksamheten.

Beskrivning

Används i verksamhetens processer för att beteckna input och output för en process.

Exempel

  • Kundbeställning
  • Utleverans av varor, Affärsplan
  • Legalt bokslut.

Länkar

Informationsomgivningsbeskrivning (InfOB)

Processflödesbeskrivning 1 (PFB-1)

Processflödesbeskrivning 2 (PFB-2)

Processomgivningsbeskrivning (POB)