Processflödesbeskrivning 2 (PFB-2)

Publicerad den 2024-01-11
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan processer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen processgrupper eller ett processflöde. Beskrivningen visar processer och input/output samt andra relevanta dimensioner.

Användning

Processbeskrivningen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra processer och dimensioner. Den används också för att navigera till underliggande processmodeller.

Tillvägagångssätt​

1. Lägg ut en processgrupp eller processflöde som bakgrund.
2. Placera processerna i den logiska sekvensen från vänster till höger som de samverkar i.
3. Koppla samman processerna med plats, applikationsmodul, organisationsenhet och verksamhetsobjekt.

En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett omfattande arbete som sker i workshopform och som berörs separat.