X10 Plats

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Konceptuell punkt eller spatial utbredning.

Beskrivning

En plats avser vanligtvis ett geografiskt område men kan även beteckna platsen för en anläggning som t ex kontor eller produktionsenhet.

Exempel

Exempel på platser är Sverige, Östhammar, Kommunhuset och Slutförvaret i Forsmark (SFK).