Processkarta (PK)

Publicerad den 2018-07-21
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur processerna har grupperats i olika processområden i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, och den saknar flöden.

Användning

Processkartan används för att navigera till underliggande processbeskrivningar. Den används även som grund för att illustrera hur olika processer samverkar i ett större sammanhang (End-to-End).

Tillvägagångssätt

1. Lägg ut processområdena som en bakgrund.
2. Placera processgrupperna inom respektive processområde, gärna enligt en logisk sekvens från vänster till höger.

En förutsättning är att processgrupperna identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.