I31 Informationsobjekt

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


Representation av information om verkligt föremål.

Beskrivning

Används i verksamhetens tjänsteflöden för att beteckna input och output för en verksamhetsfunktion och för att beskriva kravställning på information avseende struktur och innehåll.

Exempel

Exempel på informationsobjekt är Kundbeställning, Utleverans av varor, Affärsplan och Legalt bokslut.


Vidare läsning

Under Praktisk hjälp får du inspiration och konkreta exempel för att komma igång med informationsmodelleringen. Här kan du också läsa om vad skillnaden mellan Informationsobjekt (I31) och Entitetsgrupper (I41) egentligen är.