I41 Entitetsgrupp

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En gruppering av informationsentiteter i syfte att skapa en effektiv informationsförsörjning och hög informationskvalitet.

Beskrivning

En gruppering av informationsentiteter i syfte att skapa en effektiv informationsförsörjning och hög informationskvalitet. Entitetsgrupper följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)*

* se t ex Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.

Exempel

  • Organisation
  • Anläggning
  • Produkt och Order.

Vidare läsning

Under Praktisk hjälp får du inspiration och konkreta exempel för att komma igång med informationsmodelleringen. Här kan du också läsa om vad skilnaden mellan Informationsobjekt (I31) och Entitetsgrupper (I41) egentligen är.