D01 Data (C)

D01 Data (C)

Information i realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem. Beskrivning

D21 Datagrupp

D21 Datagrupp

En gruppering av datakomponenter i syfte att skapa översikt och struktur. Beskrivning

D31 Datakomponent

D31 Datakomponent

En sammanhängande samling av data som är en del av en applikation. Beskrivning

D32 Data-artefakt

D32 Data-artefakt

En fysisk bit av data som används i en systemutvecklingsprocess eller vid installation och drift av ett IT-system. Beskrivning

D41 Dataobjekt

D41 Dataobjekt

Logisk gruppering av data som representerar vy av informationsobjekt. Beskrivning

D42 Datatjänst

D42 Datatjänst

En tjänst som exponerar automatiserade datarelaterade funktioner/uppgifter. Exempel:

D51 Dataentitet

D51 Dataentitet

En abstraktion av den fysiska implementationen av en eller flera datatabeller. Beskrivning

D52 Dataterm

D52 Dataterm

Begrepp som används i implementering av information. Beskrivning