O01 Organisationsenhet (C)

O01 Organisationsenhet (C)

Specialiserad funktionell indelning inom en organisation eller division. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även olika grupperingar i organisationen, från affärsområde ner till mindre grupper/team. Beskrivning

O02 Aktör (C)

O02 Aktör (C)

En organisation, del av organisation eller person som kan agera i en roll. Beskrivnig

O03 Roll (C)

O03 Roll (C)

Ansvaret för att utföra en aktivitet som tilldelas en aktör.

O22 Intressentgrupp

O22 Intressentgrupp

Grupp av personer eller organisationer som har likartade intressen i utfallet av verksamheten Beskrivning

O31 Organisationsenhet

O31 Organisationsenhet

Specialiserad funktionell indelning inom en organisation, även kallad avdelning. Beskrivning

O32 Verksamhetsroll

O32 Verksamhetsroll

Tilldelat ansvar på organisationsnivå för att utföra en viss uppgift Beskrivning

O41 Organisationsteam

O41 Organisationsteam

Grupp av personer som tillsammans har de färdigheter som krävs för att åstadkomma ett värde i verksamheten, även kallad team. Beskrivning

O51 Befattning

O51 Befattning

Officiellt ansvarsområde avsedd för en person, även kallad "tilldelad tjänst” Beskrivning

O52 Personroll

O52 Personroll

Tilldelat ansvar på personnivå för att utföra viss uppgift Beskrivning