S01 Vision (C)

S01 Vision (C)

En önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till.Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förväntan, Drivkraft, Strategi, Erbjudande och Nytta. Core vs Extended

S11 Vision

S11 Vision

En önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till. Beskrivning

S12 Affärsidé

S12 Affärsidé

Beskrivning av vem organisationen vänder sig till och de behov ska tillgodoses samt hur detta ska göras. Beskrivning

S13 Affärsmodell

S13 Affärsmodell

En teoretisk beskrivning av hur ett företag, eller en affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Beskrivning

S14 Drivkraft

S14 Drivkraft

Stor kraft, interna eller extern, som påverkar och bidrar till att forma en verksamhets utveckling. Beskrivning

S21 Mål

S21 Mål

Uttalande om avsikt eller önskat sluttillstånd för en organisation och dess intressenter, på hög nivå. Beskrivning

S22 Strategi

S22 Strategi

En organisations riktning och syfte i långtidsförloppet. Beskrivning

S23 Bedömning

S23 Bedömning

Resultatet av en analys av hur det är ställt i verksamheten med avseende på en eller flera aspekter. Beskrivning

S24 Erbjudande

S24 Erbjudande

Förslag till lösning på ett ofta komplext problem för kunden. Beskrivning

S33 Indikator

S33 Indikator

Benämning på mätetal som används för att mäta dess verksamhet. Beskrivning

S34 Nytta

S34 Nytta

Positivt värde som intressent upplever i samband med konsumtion av vara eller tjänst. Beskrivning