S23 Bedömning

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


Resultatet av en analys av hur det är ställt i verksamheten med avseende på en eller flera aspekter.

Beskrivning

Görs mot minst två aspekter för att bedöma behov av förändring. Bedömningen syftar till identifiera behöv av förändring av t ex strategi givet en viss situation som beskrivs av drivkrafter. Bedömningen är alltid kopplad till tid och en intressentgrupp då bedömningen är subjektiv utifrån ett visst intresse.

En vanlig form av bedömning är SWOT-analys där bedömningen innehåller följande delar:

  • Styrkor
  • Svagheter
  • Möjligheter
  • Hot

En bedömning kan även vara mer specifik och t ex avse hur verksamheten påverkas av en regelförändring.


Exempel

  • Det faktum att vi har stor andel nöjda kunder gör att vi kan utveckla och sälja fler tjänster till befintliga kunder (styrka)
  • Funktionaliteten i System X har dåligt stöd för att möta behov från företagskunder (svaghet)
  • Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi kan komma ikapp och förbi konkurrenter som idag har ett försprång med sina tekniskt avancerade system (möjlighet)
  • Den hårda konkurrensen hotar vår ställning som marknadsledare och kan resultera i ett priskrig med fallande marginaler (hot)