S03 Indikator (C)

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


En benämning på mått som används för att  mäta dess verksamhet. Inkluderar både Nyckeltal (KPI) och mer detaljerade mått, Processindikator.

Core Vs ExtendedBeskrivning

Indikatorn talar om hur något mäts, dvs i vilken enhet, och kan också innehålla ett värde/mätetal om Indikatorn är resultatet av en mätning eller definition av ett mål. 

Indikatorn är en viss egenskap som säger någonting om exempelvis resultat i en verksamhet.

Målen innehåller indikatorer vid definierade tidpunkter.

Är mätvärdet enligt förväntan (tex. grön nivå)  görs ingen åtgärd. Målet kommer att nås. Är mätvärdet strax under förväntan (tex. gul nivå)  behöver något förbättras för att nå målet. Snabba på, gör lite bättre och eller spara lite kostnader för att komma ikapp. Är mätvärdet långt under förväntan (tex. röd nivå) behöver något förändras för att nå målet. Det räcker inte att förbättra, något måste förändras annars går det inte att komma ikapp.

Referens till standatd

SKL/Inera: Har Indikator med samma innebörd. Definition: Mätbar egenskap eller resultat av en verksamhet.

Archimate: Saknar Indikator, men har metaobjekt för Assessment vilken kan användas för avstämning mot mål.

TOGAF: Har Indikator med samma innebörd (Indicator).