P01 Process (C)

P01 Process (C)

En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Processflöde och Grind (logisk beslutspunkt). Beskrivning

P11 Processområde

P11 Processområde

Logisk gruppering av processgrupper som skapar struktur och översikt i processkartan. Beskrivning

P21 Processgrupp

P21 Processgrupp

Logisk gruppering av processer som tillsammans skapar ett värde i verksamheten. Beskrivning

P31 Process

P31 Process

En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder. Beskrivning

P41 Processteg

P41 Processteg

En serie aktiviteter som tillsammans, men inte var för sig, skapar en artefakt. Beskrivning

P51 Aktivitet

P51 Aktivitet

Uppgift som utförs av en person (vanligtvis), vid ett tillfälle utan tidsluckor. Beskrivning

P52 Grind

P52 Grind

Beslutspunkt som visar vilka vägar ett flöde kan gå beroende på villkor eller händelser. Beskrivning