F01 Förmåga (C)

F01 Förmåga (C)

Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förmågeflöde och Funktionellt krav. Core vs Extended

F02 Funktion (C)

F02 Funktion (C)

En gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat. Core vs Extended

F11  Förmågeområde

F11 Förmågeområde

En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur. Beskrivning

F21 Verksamhetsförmåga

F21 Verksamhetsförmåga

En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter i enlighet med vision och mål. Beskrivning

F22 Förmågeflöde

F22 Förmågeflöde

En specifik uppsättning av operationella förmågor eller verksamhetsfunktioner som samverkar för att åstadkomma ett resultat. Beskrivning

F31 Operationell förmåga

F31 Operationell förmåga

En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter på ett effektivt sätt. Beskrivning

F32 Verksamhetsfunktion

F32 Verksamhetsfunktion

Gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat. Beskrivning

F52 Funktionellt krav

F52 Funktionellt krav

Ett påstående om behov av funktionalitet som gör det möjligt att utföra en uppgift. Beskrivning