K01 Kund (C)

K01 Kund (C)

Samling av interaktioner som görs med erbjudande verksamhet över tid. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kundgrupp. Beskrivning

K21 Kundlivscykelstadium

K21 Kundlivscykelstadium

Nivå som aktör befinner sig på som möjliggör för erbjudande verksamhet att utveckla relation. Beskrivning

K22 Kundgrupp

K22 Kundgrupp

Samling av aktörer som erbjudande verksamhet vill kunna identifiera och vars upplevelser kan planeras, mätas och hanteras. Beskrivning

K23 Kundrelation

K23 Kundrelation

Relationer som verksamheten behöver forma med sina kundgrupper för att säkra framgång och överlevnad. Beskrivning

K31 Kundresa

K31 Kundresa

Samling av interaktioner som görs med erbjudande verksamhet. Beskrivning

K41 Kundresesteg

K41 Kundresesteg

Avgränsad interaktion som görs med erbjudande verksamhet. Beskrivning

K51 Kundkontaktpunkt

K51 Kundkontaktpunkt

Specifikt tillfälle där kund och erbjudande verksamhet interagerar via specifik kanal. Beskrivning