F51 Detaljerad funktionsförmåga

Publicerad den 2021-05-07
Patrik Hallén


En logisk gruppering av funktionella krav som definierar möjligheten att utföra en uppgift.

Beskrivning

Omfångsmässigt motsvarar den en processaktivitet, men med skillnaden att förmågan endast fokuserar på VAD. 

Exempel

  • Stämma av erhållen vara/tjänst mot faktura 
  • Stämma av kravprofil med beställare
  • Placera vara i emballage