R01 Regel (C)

R01 Regel (C)

Syftar till att styra och påverka beteenden i verksamheten, antingen formulerat internt som en policy, riktlinje eller detaljerad instruktion; eller baserat på en extern lag eller förordning. Core vs Extended